Gantek
INSTANA 101

INSTANA 101

INSTANA 101

Instana, modern ve bulut tabanlı uygulamaları yönetme zorlukları için özel olarak tasarlanmış tam otomatik Uygulama Performans Yönetimi (APM) çözümüdür. 2014 yılında Almanya'da bir girişim olarak başlamış, IBM’in satın almasıyla güçlenmiş, dünya çapında DevOps ve AIOps altyapılarını güçlendiren bir platform haline gelmiştir.

Yıllar içinde; Instana, mikro servisler ve dinamik ortamlar gibi kompleks sistemlerin performansını ve sağlığını gözlemlemek, sorunları otomatik olarak takip etmek ve çözmek için geliştirilmiştir. Platform, uygulamanın tüm katmanlarını ve bağımlılıklarını tarar,  uygulamanın performansını ve sağlığını etkileyen noktaları belirler. Instana, DevOps ekiplerine gerçek zamanlı olarak uygulamanın durumunu görmelerine ve problemleri hızlı bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

IBM Instana, uygulamalarınızın ve altyapılarınızın bulunduğu, çalıştığı yerden bağımsız olarak uygulama performans yönetimini iyileştirmek ve CI/CD işlem hatlarını hızlandırmak için kurumsal gözlemlenebilirlik sağlar. IBM Instana sayesinde kullanıcılar, sektöre özgü 250 den fazla mikro sensor ile uygulamalarının performansını daha detaylı bir şekilde gözlemlenebilir hale getiriyor.

Gözlemlenebilirlik (Observability) Nedir?

Gözlemlenebilirlik, bir sistemin içsel durumunu ve davranışını dışarıdan ölçmek, anlamak ve analiz etmek için kullanılan bir kavramdır. Genellikle karmaşık ve dağıtık sistemlerin izlenmesinde kullanılır.

Gözlemlenebilirlik, sistemlerdeki değişikliklerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için kullanılır. Bu sayede bir sistemde oluşan bir hatanın nedeni veya performans sorunlarının kaynağı hızlıca tespit edilebilir ve çözülebilir. Bunun için sistemdeki farklı bileşenlerdeki verilerin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir.

Gözlemlenebilirlik kavramı, özellikle bulut bilişim, mikro servisler, konteyner teknolojileri ve “serverless” mimariler gibi modern teknolojilerin kullanımı ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu yeni teknolojiler, karmaşık ve dağıtık sistemleri yönetmeyi daha zor hale getirirken, gözlemlenebilirlik yardımıyla bu sistemlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanır ve bu sayede yeni teknolojilerin sunduğu faydaları maksimum düzeyde kullanılabiliriz.

Instana’nın uygulama performansını ölçmek ve gözlemlemek için önemli özellikleri vardır. Bu etkileyici özellikleri aşağıda sıraladık.

Uygulama Perspektifi (Application Perspective)

“Application Perspective”, bir uygulamanın performansını farklı açılardan gösteren bir Instana özelliğidir. “Application Perspective”, uygulamanızın farklı bileşenlerini (örneğin, sunucular, veri tabanları, ağ hizmetleri vb.) bir araya toplayarak her birinin performansını ayrı ayrı gösterir. Bu sayede, uygulamanın farklı bileşenlerindeki performans sorunlarını belirleyebilir ve sorunları çözmek için hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz.

Ayrıca, “Application Perspective” özelleştirilebilir paneller ve metrikler sunar. Bu, kullanıcının öncelikli metriklerini ve panellerini belirleyebileceği, daha hızlı bir şekilde performans sorunlarını tespit edebileceği anlamına gelir.

“Application Perspectiv”e menüsü, farklı kullanım durumları için hızlıca perspektifler oluşturmak için üstteki görseldeki gibi çok çeşitli şablonlar sunar. “Applicaiton Perspective” kullanmanın önemli bir özelliği, farklı uygulama paydaşlarının kendileriyle en alakalı şeylere odaklanmasına izin vererek role özgü bakış açıları sunabilmesidir. Her kullanıcı uygulamanın veya hizmetin kendisi için önemli veya sorumlu olduğu alanla ilgili bilgileri edinebilir. Bu bilgilere odaklanabilmeleri sayesinde, onları ilgilendirmeyen çok sayıda veri, harita veya pano arasında gezinmek zorunda kalmayacaklardır.

Özelleştirilebilir Gösterge Paneli (Custom Dashboard)

Instana, kullanıcılara özelleştirilmiş “dashboard”lar oluşturma imkanı sağlar. “Custom Dashboard” özelliği, kullanıcıların uygulamalarının performansını izlemeleri için özelleştirilmiş görsel olarak zengin bir araçtır.

“Custom Dashboard”, kullanıcının belirli metrikleri, grafikleri, hizmetleri veya bileşenleri bir arada görüntülemesine olanak tanır. Bu özellik, performans sorunlarını daha hızlı tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olur.

“Custom Dashboard”, önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir “widget”lar (grafikler, tablolar, liste gibi araçlar) kullanarak performans verilerini gösterir. Kullanıcılar, uygulamanın performansını izlemek için önceden tanımlanmış “widget”leri seçebilir veya kendi “widget”lerinizi oluşturabilir. “Custom Dashboard” gerçek zamanlı verilerle çalışır ve bu sayede kullanıcılar uygulamanın performansında meydana gelen değişiklikleri anında takip edebilirler.

Events and Alerts (Olaylar ve Alarmlar)

Instana'nın "Events" özelliği, uygulamanın gerçek zamanlı olarak ürettiği olayların izlenmesine ve analiz edilmesine olanak tanır. Bu özellik, uygulamanın performansının izlenmesini ve bu sayede sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

“Events” sekmesi, uygulamanın farklı katmanlarındaki (sunucu, ağ, veri tabanı, uygulama kodu vb.) olayları yakalar. Bu olaylar, uygulamadaki değişiklikleri ve durumları gösterir ve birçok farklı durumu izleyebilirler. Örneğin:

  • Sunucu kaynaklarının tükenmesi,
  • Hizmet kesintisi veya hizmet kalitesinde düşüş,
  • Uygulama hataları veya başarısızlıkları,
  • Güvenlik açıkları veya saldırı girişimleri,
  • Uygulama yapılandırma değişiklikleri,


“Events” sayfası, mevcut tüm olayların bir listesini görüntüler; hazır yerleşik olaylar (out-of-box) ve herhangi bir kullanıcı tanımlı özel olaylar.

Instana “incident” (hata), “issue” (sorun), “change” (değişim) olmak üzere üç tür olay algılar. Olayların kapsamından kısaca şöyle bahsedebiliriz:

“Incident (Hata)”: Hizmetlerinizi, altyapınızı etkileyen kritik durumları, bunların davranışlarını ve durumlarını otomatik olarak öğrenerek, sağlıksız hale geldiklerinde uyarılar göndererir.

“Issue (Sorun)”: Olağan dışı bir şey olursa tetiklenen bir olaydır. Disk doluluğu gibi kritik altyapı sorunları başka hataları tetikler ve bunların sonucunda veri kaybı olabilir.

“Change (Değişim)”: Dağıtımları, yapılandırma değişikliklerini, sunucu başlatmalarını veya durdurmalarını içeren olaylardır.

Instana belirtilen tüm bu olayları ve koşulları takip ederek uyarılar oluşturur. Alarmlar da, belirli olaylar ve durumlar için özelleştirilebilir. Kullanıcılar, alarmların nasıl oluşturulacağını ve hangi durumlarda gönderileceğini belirleyebilirler. Ayrıca, alarmlar farklı kanallara (e-mail, Google Chat, Slack vb.) gönderilebilir ve farklı seviyelerde (örneğin, kritik, önemli, bilgi) önceliklendirilebilir.

Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC)

Rol tabanlı erişim denetimi (RBAC), bir sistemdeki kullanıcıların erişebilecekleri kaynakları (örneğin, dosyalar, veri tabanları, uygulamalar vb.) belirlemek için kullanılan bir güvenlik yöntemidir. Bu yöntem, her kullanıcıya belirli bir rolün atandığı ve bu rolün erişebileceği kaynakların önceden tanımlandığı  hiyerarşik bir sistemdir.

RBAC, farklı rollerin ve erişim izinlerinin kolayca yönetilmesine olanak tanır ve organizasyonların kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Örneğin; geliştirme ortamlarındaki bir uygulamanızın bileşenlerini ilgili geliştirici takımına “read-only” yetki verecek şekilde yetkilendirebilir, Kubernetes “node”larını platform takımına tam yetki ile atayabilir ya da destek ekiplerini belirli bir alan (zone) içinde sadece alarmları görecek şekilde yetkilendirebilirsiniz.

Bu yazımızda, Instana hakkında genel bilgi sunduk ve özellikle fayda sağlayacağını düşündüğümüz özellikleri aktardık. Instana hakkında daha fazla bilgi almak, sunum ve demo görmek, PoC yapmak isterseniz info@gantek.com adresimize talebinizi iletebilirsiniz.

Kaynakça:

https://www.ibm.com/docs/en/instana-observability/current

https://www.instana.com/blog/the-basics-of-instana-application-perspectives/