Gantek

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Politikası

Firmamız üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürü sağlamak amacıyla KALİTE, ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI oluşturulmuştur. Politikamız aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;

Gantek Teknoloji’nin amacı, hızla gelişen, kendini sürekli yenileyen bilişim sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmaktır.

Kurumun temel karakteri, sektördeki değişim ve gelişimin takip edilebilmesini sağlayan dinamizmdir. Bu sayede teknolojideki gelişmeler ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha etkin çözüm sunabilme şansı rakiplerden daha önce fark edilir. 

Çözümler müşteri ile yakın işbirliği sağlanarak tanıtılır ve hayata geçirilir.

Bu hedef doğrultusunda Gantek Teknoloji çalışanları, müşterisi ile kendisi arasında  ihtiyaçların, bilginin ve çözümlerin gidip geldiği bir köprü kurar.

Gantek Teknoloji sadece çalışanlarını değil müşterilerini de yeni teknolojiyi anlayabilmeleri, ileriye dönük teknolojik alt yapı harcamalarını planlayabilmeleri için eğitir. 

Çalışanlarımız müşterimizin isteklerine en uygun çözümü en uygun fiyatla tasarlar ve tanıtır.  Bu süreçte anahtar noktalardan birisi de,  çalışanların müşteriler hakkında ve pazarın yapısı hakkında sürekli güncellenen bilgiye sahip olma gerekliliğidir. Bu nedenle Gantek Teknoloji, müşterileri için yerinde hizmete dek varan bir iletişim ve destek anlayışı benimsemiştir.

Sürekli gelişimi ve politikamızın devamlılığını sağlamak için her yıl yeni hedefler belirleriz. Bu hedefleri göz önüne alarak politikamızı destekleyen bir kalite yönetim sistemi oluşturur ve bunun her düzeyde anlaşılmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlarız.

Rekabetin kıyasıya yaşandığı bilişim sektöründe, müşteri memnuniyetini kurulan iletişimin her aşamasında satış öncesinde ve sonrasında sağlamak, yeni trendleri izleyerek özgün çözümler üretmek kadar etkili bir pazarlama aracıdır. Bu sebeple Gantek Teknoloji müşterilerinin talep/öneri/şikayet ihtiyaçları için 24 saat kesintisiz hizmet sunar.

Yukarıdakiler ışığında;

Sektördeki teknolojik yenilikleri takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

Sürekli gelişme felsefesini tüm süreçlerde Yönetim Sistemi’ne uygun hale getireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda karlılığı ve rekabet gücünü arttıracağımızı,

Yönetim sistemimizi, sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize,  yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uyacağımızı,

Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştireceğimi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

Taahhüt ederiz.