Gantek

Başarı Hikayeleri ve Referanslar


Gantek’in Profesyonel Servis Gücüyle Migros’a Stratejik Danışmanlık!

Gantek’in Profesyonel Servis Gücüyle Migros’a Stratejik Danışmanlık!

✓ Operasyonel Verimlillik
✓ Risk Yönetimi
✓ Bilgi Birikimi

Gantek & United Payment İşbirliği: DevOps Yönetiminde Devrim

Gantek & United Payment İşbirliği: DevOps Yönetiminde Devrim

360+ projenin GitLab'a sorunsuz geçişi ve Zabbix ile DevOps altyapısının etkin yönetimi:
✓ GitLab ile DevOps süreçlerinde mükemmellik
✓ Zabbix ile kesintisiz altyapı yönetimi
✓ Ortamların 7x24 dinamik yönetimi

Türk Telekom’un yazılım geliştirme süreçleri GitLab DevSecOps platformu ve Gantek’in 7x24 desteği ile daha güvenli, hızlı ve yedekli!

Türk Telekom’un yazılım geliştirme süreçleri GitLab DevSecOps platformu ve Gantek’in 7x24 desteği ile daha güvenli, hızlı ve yedekli!

✓ Yüksek erişilebilirlik ve coğrafi yedeklilikle donatılan ortam kurulumları tamamlandı.
✓ Eski kaynak kod yönetimi ve konteyner depolama sistemleri GitLab'e taşındı.
✓ DevSecOps süreçleri standartlaştırılarak +40 fazla özgün projenin tam otomasyonu sağlandı.
✓ Güncelleme ve yedekleme süreçleri Ansible ile otomatize edildi, manuel iş gücü minimuma indirildi.
✓ GitLab, Türk Telekom'un Alarm ve İzleme Uygulama’larıyla entegre edilerek uçtan uca gözlenebilirlik sağlandı.
✓ Sorunlara anında müdahale edilen 7x24 yönetilen hizmet modeli sunuldu.

Gantek ve Paycore’un iş birliği Red Hat OpenShift ortamlarında yedeklilik, verimlilik ve güvenlik sağladı

Gantek ve Paycore’un iş birliği Red Hat OpenShift ortamlarında yedeklilik, verimlilik ve güvenlik sağladı

✓ OpenShift aktif-aktif yapıda çalışacak şekilde yapılandırıldı.
✓ Sağlık kontrolleri sektörün en iyi pratiklerini hayata geçirmeyi sağladı.
✓ Advanced Cluster Security entegrasyonuyla, uygulama geliştirme aşamasında zaafiyetler farkedilir oldu ve uçtan uca politika tabanlı kontroller sağlandı.

Sampaş Holding, uçtan uca dijital dönüşüm süreci için Gantek’e güvendi

Sampaş Holding, uçtan uca dijital dönüşüm süreci için Gantek’e güvendi

Sampaş Holding, uçtan uca dijital dönüşüm süreci için Gantek’e güvendi.
✓ Otokontrol mekanizmasının etkin şekilde kullanımı ile kesintisiz çalışma için gerekli aksiyonlar alındı,
✓ Ön analiz ve sağlık kontrolleri ile mevcut durumun haritası çıkarılarak, teknoloji yenileme ihtiyaçları belirlendi,
✓ 7x24 sunulan yönetilen hizmet ile kesinti süreleri minimuma indirgendi.

TT Elastic Stack Projesi

TT Elastic Stack Projesi

ELK Stack (Elasticsearch – Logstash – Kibana) ile Huawei depolama birimleri için:
✓ Merkezi İzleme sağlandı,
✓ Performans problemleri proaktif  olarak belirlendi,
✓ Anlık anomali alarm e-posta’ları oluşturuldu,
✓ Geleceğe dönük kullanım tahminlemesi yapıldı.

ICBC Red Hat OpenShift Container Platform ve DevOps Projesi

ICBC Red Hat OpenShift Container Platform ve DevOps Projesi

Red Hat OCP çözümü ile Mikroservis dönüşümü için gerekli kararlı ve güvenilir altyapıyı oluşturduk. Uçtan uca CI/CD pipeline yapısını GitLab teknolojisinin gücüyle gerçekleştirdik. Uygulamaların konteynerleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı Helm teknolojisinin esnekliğiyle birleştirerek Kubernetes’e hazır hale getirmeye başladık.

Burgan Bank Red Hat OpenShift Container Platform Projesi

Burgan Bank Red Hat OpenShift Container Platform Projesi

Red Hat OpenShift Platform’u uçtan uca güvenli ve yönetilebilir “Platform as a Service” alt yapısı sunmaktadır.  Operatör Hub desteği sayesinde, uygulama yaşam döngüsü çok daha kolay yönetilebilmektedir. 1.000’in üzerinde  misyon ve iş kritik uygulamalar mikro servisler şeklinde çalışabilmektedir. CI/CD süreçlerinin otomasyonu sağlanmış durumdadır. Bu sayede çok daha kaliteli ve hızlı geliştirmeler yapılabilmektedir. Mevcut Red Hat OCP kümelerinin uçtan uca güncellemesi çok hızlı ve kolay yapılabilmektedir. 

Türk Telekom Enterprise Vault Projesi

Türk Telekom Enterprise Vault Projesi

Gantek, Veritas işbirliğiyle Türk Telekom’a yüksek erişilebilirlik, yedekleme ve izleme fonksiyonlarının da dâhil olduğu ‘Kurumsal E-Posta Arşivleme Projesi’ ile kullanıcılarına sınırsız e-posta deneyimi sunmaktadır. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini; veri kaybı riskini en aza indirerek, güvenli ve hızlı erişim ile artırmaya devam ederek, proje kapsamında 20 binden fazla kullanıcısı için kota sorununu çözüme kavuşturmuştur.

Türkiye Numara Taşınabilirliği Projesi

Türkiye Numara Taşınabilirliği Projesi

Gantek tarafından gerçekleştirilen numara taşınabilirliği alanında dünyadaki en büyük ve başarılı projelerden biridir. Sözleşme tarihini izleyen 120 gün içinde tamamlanırken, kurulan sistem sayesinde dört aylık rekor sürede 2 milyon port desteklemiştir. 2013 itibarıyla port sayısı 49 milyonu aşan projede uygulama desteğinin yanı sıra altyapı destek hizmetleri de sağlanmaktadır.


Referanslar

Havayolları

Telekomünikasyon

Finans

Diğer