Gantek

Kurumsal İş Çözümleri


Gantek, bu alanda yürüttüğü faaliyetlerde adımlarını iki temel ölçütü göz önünde bulundurarak atmaktadır. Söz konusu çözümlerin;

- Kurumların verimliliğini ve ana faaliyet alanlarında elde edecekleri değerleri artıracak etkin ürün ya da hizmetler içermesi,
- Bilişimin iş süreçlerine entegrasyonunda bir öncülüğü temsil eden, yenilikçi, sektörel standart oluşturacak ürünler içermesi önemsenmektedir.

Gantek, bir yandan, iş süreçlerinde verimliliği artıran mevcut bilişim uygulamalarına odaklanırken, diğer yandan yeni uygulamaların iş süreçlerine katkısını değerlendirerek stratejik gördüğü alanlara yönelmekte, bu alanlarda entegrasyonun öncülüğünü yapmakta, destek sağlamaktadır.

Telekomünikasyon gelir yönetimi, iş sürekliliği yönetimi gibi, bilişimin iş süreçlerine küresel ölçekte yaygın biçimde entegre olduğu alanların yanı sıra, iş analitiği ve zekası gibi yeni entegrasyon alanları da Gantek'in kurumsal iş çözümleriyle ilgili faaliyetlerinin içindedir.