Gantek

Gantek’te Çalışmak

Kariyer ve Yetkinlik Yönetimi

Gantek; çalışanları için en uygun ve sağlıklı çalışma ortamı sunmanın yanında bir işveren olarak çalışanlarını yetkinlikleri  ve tamamladıkları projeler bazında takdir etmektedir.

Gantek’te terfi ve atama kararları performans ve ilgili pozisyon açısından yetkinlik değerlendirmesi sonucunda alınmaktadır. Çalışan Gelişim Planı Formları doğrultusunda, birim yöneticisi ve İK yöneticisinin görüşmeleri sonucu, her çalışanın kariyer yol haritası yıllık bazda oluşturulmaktadır.

Bölümler/departmanlar arası rotasyon ve yurt dışı ofislerde çalışma imkânı bulunan kurumda açık pozisyonlar şirket içinde duyurulur ve istekli olan Gantek çalışanı öncelikli olarak değerlendirilir.


Seçme ve Yerleştirme

Gantek'te işe alımlar, alım yapılacak pozisyonları içeren yıllık işgücü planlaması doğrultusunda yapılmaktadır. Gelen başvurularda, öncelikle iletilen özgeçmişin açık pozisyonlara uygun olup olmadığı değerlendirilir.

İşe alım süreci, İK yöneticisinin yanı sıra ilgili bölüm yöneticileriyle mülakat, kişilik envanterinin değerlendirilmesi ve bazı pozisyonlar için teknik bilgiyi ölçen testlerden oluşmaktadır.

Başvurular; faaliyet gösterilen tüm ülkeler için Linkedin ve job@gantek.com e-posta adresi üzerinden CV gönderim yoluyla veya şirket dışından ya da içinden verilen referanslar aracılığıyla kabul edilmektedir.

Performans Geliştirme ve Değerlendirme

Gantek'in Performans Geliştirme ve Değerlendirme Sistemi,

 • Çalışan performansının standart ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi,
 • Kurum hedefleriyle kişisel hedeflerin örtüşmesi ve gerçekleşmesi,
 • Çalışanlara geri bildirim verilmesi,
 • Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Ücret ve ödül sistemlerinin düzenlenmesi,
 • Kariyer planlarının yapılması,
 • İşe alım sürecindeki etkinliğin ölçülmesi,
 • İş sürecinde yapılan hataların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Performans değerlendirmesi, hedefler, iş çerçevesine ilişkin kriterler ve yetkinlikler üzerinden yılda iki defa yapılmaktadır. Bu kapsamda temmuz ayında ara değerlendirme gerçekleştirilmektedir. İlgili birim yöneticisi ve çalışanın yüz yüze yaptığı bu görüşmede çalışana sözlü olarak geri bildirimde bulunulur ve geride bırakılan 6 ay, hedef ve kriterler bazında karşılıklı olarak değerlendirilir.

Performans puanları, ocak ayında yapılan ana değerlendirme sonucunda netleşmektedir. Çalışan ve ilgili birimin yöneticisi, bir önceki yıl içerisinde çalışanın gösterdiği performansı karşılıklı olarak değerlendirmekte, yüksek performans gösteren çalışanlar, terfi, atama, prim, eğitim gibi olanaklarla ödüllendirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Gantek'te çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları aşağıda belirtilen veriler dikkate alınarak belirlenmektedir:

 • Pozisyon için gereken teknik bilgi ve beceri,
 • Pozisyon için gereken yetkinlikler,
 • Performans değerlendirmesi.

 

Yukarıdaki faktörlere göre oluşturulan bilgiler doğrultusunda gerek teknik ve mesleki gelişime, gerekse kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlanmasını sağlar.

Mesleki gelişime yönelik eğitimler, eğitim alacak kişinin ve/veya grubun ihtiyaçlarına göre ve sektörün yapısı göz önünde bulundurularak kuruma/kişiye özel tasarlanmaktadır.

Kişisel gelişime yönelik eğitimler ise çalışanların işlerinde daha yüksek başarı sağlamaları için sergilemeleri gereken davranışların gelişimine yönelik planlanmaktadır.

Her yılın başında İK yöneticisi ve birim yöneticileri arasında ayrı ayrı yapılan görüşmeler sonucu, her birimin çalışanları için eğitim planları oluşturulur. Bu çalışmada, Performans Değerlendirme formlarının 'değerlendiren' ve 'çalışan' yorumu kısımları da göz önünde bulundurulur.

Ücret Yönetimi

Ücret aralığı, her pozisyon için iş değerlendirmesi yapılarak ve piyasa ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenen Gantek’te farklı iş grupları için rasyonel ve adil prim sistemi uygulanmaktadır. Primler, çalışılan pozisyona göre, dönemsel ya da yıllık olarak ödenmektedir.


Sosyal İmkânlar

Sosyal olanaklar kapsamında çalışanlara, yemek kartı, personel ulaşım servisi ve hem yatarak hem de ayakta tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası imkânları sunulmaktadır.

İK departmanı tarafından kurulmuş olan ‘Gantek Club’ aracılığıyla yıl içerisinde düzenli aralıklarla tüm çalışanlarımızın katılımına açık ‘Kişisel Gelişim Seminerleri’ düzenlenmekte, bunun yanında sinema, bowling, konser vb. sosyal etkinlikler de organize edilmektedir.

Gantek Academy kapsamında açılan eğitimlere, Gantek çalışanları istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak katılabilmektedir.

Staj Olanakları

Staj başvuruları her yıl Şubat - Mayıs ayları arasında alınmaktadır. Gantek, yalnızca bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü öğrencilerinin başvurularını kabul etmektedir.

Başvurular, job@gantek.com adresine CV gönderilerek alınır. Başvurularda, stajyer adaylarının bir ön yazı ile hangi alanda staj yapmak istediğini ve staj talebinin kaç iş günü olduğunu belirtmesi talep edilmektedir.

Alınan bilgiler doğrultusunda İK departmanı adaylarla irtibata geçmekte, İK yetkilisi ve ilgili departmandan bir kişi, adayla yüz yüze görüşme gerçekleştirmektedir. Görüşme sonuçları en geç 2 hafta içerisinde adaylara bildirilmektedir.

Stajlar, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşmektedir.

İş Olanakları

Sistem entegrasyonu alanında temsil ettiği bilgi ve deneyim birikimini, yetkin profesyonellerden oluşan güçlü kadrosuyla daha ileri noktalara taşımayı hedefleyen Gantek; kurulduğu günden bu yana bilgi teknolojilerinin yeni iş süreçlerine girmesiyle birlikte çözüm ortaklarıyla iş birliğinde öncü rol oynamaktadır.

Bu başarının her şeyden önce çalışanların eseri olduğunun bilinciyle insan kaynağına ve zihinsel sermayeye yatırım yapan Gantek, sektör profesyonellerine, küresel standartlara sahip bir çalışma ortamında kariyer gelişim fırsatı sunmaktadır.

Başvurular; Linkedin ve job@gantek.com adresine CV yollanarak veya referans aracılığıyla yapılabilir.