Gantek

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim; ürün ve hizmetlerin giderek çeşitlendiği, bilinçli tüketime ve sürekli gelişen müşteri beklentilerine paralel olarak ürün/hizmet kalitesinin yükseldiği pazarlarda faaliyet gösteren şirketler açısından, pazardaki sert rekabet koşullarına uyum sağlamak için gerekli bir anlayış ve uygulama biçimidir. Kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi, günümüzde finansal performans ve çok kriterli karar verme kadar önem kazanmış durumdadır.

Gantek’in benimsediği Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, Gantek yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyeler, bu anlayışı besler ve bakış açısını sürekli geliştirir.

 

ISO ve TSE Hizmet Kalite Belgesi

Kuruluşunu izleyen yıllarda temel yönetim ilkelerini belirleyen ve 2001 yılında kurumsal yönetim alanında ilk adımlarını atan Gantek, ISO Hizmet Kalite Belgesi,  ISO 27001, TSE, SSHYB, Müşteri Memnuniyet Yönetim sistemi belgelerine sahiptir.

Yıllık bağımsız denetimler

Gantek’te her yıl bağımsız finansal denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimler, 2000-2006 yılları arasında Ernst & Young, 2006-2009 yılları arasında ise PwC tarafından . 2009- 2018 yılları arasında RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından “Tam Tasdik Sözleşmesi” kapsamında denetlenmiştir. 2018 yılından itibaren ise denetimler, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.