Gantek
Partner Settlements’ın Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Partner Settlement System

Partner Settlements’ın Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Partner Settlement System

 1. Giriş

Partner settlements, iş ortakları arasındaki finansal işlemlerin yönetimi ve uzlaşmasını ifade eden bir terimdir. Bu süreç, şirketlerin, iş ortaklıkları ve ağları içinde hizmetlerin, ürünlerin veya bilgi akışının karşılığında yapılan ödemelerin doğru ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Telekomünikasyon, finans, e-ticaret ve diğer birçok sektördeki şirketler için kritik bir işlevdir. Bu makalede, partner settlements'ın tanımı, önemi, uygulama yöntemleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verilecektir.

 1. Partner Settlements'ın Tanımı

Partner settlements, iki veya daha fazla iş ortağı arasında gerçekleşen finansal işlemlerin yönetimi ve hesaplaşmasını kapsar. Bu süreç, karşılıklı olarak kabul edilen sözleşme koşullarına dayanarak, yapılan işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, faturalandırılması ve ödenmesini içerir. Amacı, iş ortaklıklarının finansal yönlerini şeffaf, adil ve verimli bir şekilde yönetmektir.

 1. Önemi

İş ortaklıkları, günümüz küresel ekonomisinde şirketlerin rekabet gücünü artırmanın ve yeni pazarlara erişimin önemli bir yoludur. Partner settlements, bu ortaklıkların finansal boyutunu yöneterek, ortakların birbirlerine olan mali yükümlülüklerini adil ve etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bu süreç, güven inşa eder, uzun vadeli iş birliklerini teşvik eder ve potansiyel anlaşmazlıkları azaltır.

 1. Uygulama Yöntemleri
 • Otomasyon: Partner settlements süreçlerinin otomatize edilmesi, hata oranlarını azaltır ve verimliliği artırır.
 • Sözleşme Yönetimi: İş ortaklığı anlaşmalarının detaylı bir şekilde yönetilmesi, her iki tarafın da beklentilerinin açıkça belirlenmesini sağlar.
 • Şeffaflık: Finansal işlemlerin ve hesaplamaların şeffaf bir şekilde raporlanması, güven oluşturur ve anlaşmazlıkları önler.
 • Esneklik: Pazar koşullarındaki değişikliklere veya iş ortağı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmek için esnek uygulama yapıları önemlidir.
 1. Uygulama Alanları
 • Telekomünikasyon: Operatörler arası gelir paylaşımı ve faturalandırma.
 • Bankacılık ve Finans: Ortak markalı kart programları ve ödeme ağları.
 • E-ticaret: Satıcı komisyonları ve gelir paylaşımı anlaşmaları.
 • Yazılım ve Teknoloji: Bulut hizmetleri ve SaaS ürünlerinde gelir paylaşımı.
 1. Zorluklar ve Çözümler

Partner settlements süreci, karmaşık sözleşme koşulları, çoklu para birimleri, düzenleyici gereklilikler ve veri yönetimi gibi çeşitli zorlukları içerir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, şirketler gelişmiş yazılım çözümleri ve veri analitiği araçları kullanabilir. Ayrıca, sürekli iletişim ve iş birliği, ortaklar arasındaki anlayışı ve uyumu artırarak potansiyel sorunların önlenmesine yardımcı olur.

 1. Sonuç

Partner settlements, iş ortaklıklarının finansal yönlerini etkin bir şekilde yönetmek için hayati öneme sahiptir. Bu süreç, iş ortakları arasında güven oluşturur, finansal verimliliği artırır ve uzun vadeli iş birliklerini destekler. Şirketler, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve partner settlements süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için teknolojik çözümlerden ve iyi tasarlanmış uygulamalardan yararlanmalıdır.

 

ROC-Partner Settlement

ROC (Revenue Operations Center) Partner Settlement, telekomünikasyon sektöründe ve diğer yüksek işlem hacimli sektörlerde kullanılan, 1992 yılından beri faaliyet gösteren Hindistan merkezli Telekom yapay zeka şirketi Subex Limited firmasının, iş ortaklıkları ve ağ operatörleri arasındaki finansal uzlaşmaları yönetmek için geliştirildiği bir yönetim, otomasyon ve faturalandırma sistemidir. Bu yaklaşım, karmaşık ortaklık yapıları ve çok katmanlı hizmet ağları arasındaki mali işlemlerin doğruluğunu, zamanında yapılmasını ve uyumunu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. ROC Partner Settlement, özellikle gelir paylaşımı, toptan satış anlaşmaları, içerik sağlayıcılarıyla yapılan sözleşmeler ve diğer iş ortaklığı modelleri için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, ROC Partner Settlement'ın tanımı, önemi, nasıl çalıştığı ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verilecektir.

 

ROC Partner Settlement'ın Tanımı

ROC Partner Settlement, gelir ve maliyetlerin doğru bir şekilde hesaplanmasını, raporlanmasını ve ortaklar arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, telekomünikasyon gibi yüksek hacimli ve karmaşık işlemlerin yapıldığı sektörlerde, şirketlerin ve ortaklarının mali işlemlerini verimli bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli olan teknolojik araçları ve yönetim stratejilerini içerir.

Önemi

Telekomünikasyon sektörü, hızla değişen teknolojiler, artan müşteri beklentileri ve yoğun rekabet nedeniyle sürekli evrim geçirmektedir. Bu dinamik ortamda, operatörler ve iş ortakları arasındaki finansal uzlaşmaların yönetimi zorlaşmaktadır. ROC Partner Settlement, bu süreçleri otomatize ederek ve merkezi bir platform üzerinden yöneterek, hataları azaltır, maliyetleri düşürür ve işlemleri hızlandırır. Bu sayede, şirketler arasındaki iş birliği güçlenir ve karşılıklı fayda sağlayan uzun vadeli ortaklıklar kurulur.

Nasıl Çalışır?

ROC Partner Settlement sisteminin süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Veri Toplama ve Doğrulama: İş ortaklarından gelen tüm işlem verileri toplanır ve doğruluğu kontrol edilir.
 2. Hesaplama ve Uzlaştırma: Sözleşme koşullarına göre gelir ve maliyet hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar, ortaklar arasındaki paylaşım oranlarına ve diğer anlaşma detaylarına göre düzenlenir.
 3. Faturalandırma ve Tahsilat: Hesaplamaların ardından, iş ortaklarına faturalar gönderilir ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilir.
 4. Raporlama ve Analiz: İşlem sonuçları detaylı raporlar halinde sunulur, bu raporlar finansal performansın analizi ve gelecekteki stratejilerin belirlenmesi için kullanılır.

Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

ROC Partner Settlement süreci, veri yönetimi, sözleşme karmaşıklıkları, farklı para birimlerindeki işlemler ve düzenleyici uyum gibi zorlukları içerir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, şirketler yüksek düzeyde otomasyon sağlayan ve karmaşık hesaplamaları destekleyen gelişmiş yazılım çözümlerine sürekli olarak yatırım yapmalıdır. ROC Partner Settlement'ın etkin bir şekilde yönetilmesi, iş ortaklıklarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, maliyetlerin optimizasyonu ve gelirlerin maksimize edilmesi için hayati öneme sahiptir.

 

KAYNAKÇA

 1. Yash Mohan (24 Ağustos 2024). https://www.linkedin.com/pulse/future-revenue-assurance-fraud-management-telecom-yash-mohan/
 2. Navigating Challenges in Partner Settlement and Route Optimization(30 Ağustos 2023). https://www.subex.com/blog/the-urgent-need-for-ai-ml-navigating-challenges-in-partner-settlement-and-route-optimization/
 3. Subex ROC Partner Settlement(2024). https://comitcorp.com/products/subex-roc-partner-settlement/78/
 4. Mattison, Rob (2005), “The Telco Revenue Assurance Handbook”. https://www.google.com.tr/books/edition/The_Telco_Revenue_Assurance_Handbook/xXtylFsc1jwC?hl=tr&gbpv=1&dq=Revenue+Assurance+telecom&printsec=frontcover

 

Güncel Blog Yazıları

2023'te Dijital Yatırımlarımızda Öne Çıkacak Konular
Turbonomic 101
Açık Kaynak Yazılım Lisans Türleri
INSTANA 101
Podman
GitLab 101
CI/CD Nedir?
GitLab’ın AI Yeteneği ve DevSecOps Platformundaki Rolü
Redis‘te En Sık Yapılan Hatalar
Bulut Teknolojisi Nedir?
Veritas ile Veri Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
API Gateway'ler: Dijital Dönüşümde Verimliliği ve Güvenliği Artırmanın Yolu
Red Hat Ansible Lightspeed ve IBM Watsonx Code Assistant: BT Otomasyonunda Devrim
PostgreSQL’in Tarihçesi
PostgreSQL Mimarisi
Istio Service Mesh
Mikroservislerin Gelecegi
Elasticsearch Machine Learning
Gelişmiş Arama Deneyimi: Elasticsearch Relevance Engine ve Büyük Dil Modelleri ile Yapay Zeka Destekli Arama Çözümleri
Kubernetes - Cka Sınavı Genel Başlıklar
Kubernetes Mimarisi
Openshift Updates
Dell OpenManage Enterprise ile Tek Yerden Çoklu Sistem Yönetimi
Dolandırıcılık Yönetim Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Fraud Management System
Partner Settlements’ın Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Partner Settlement System
Gelir Güvence Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Revenue Assurance System
Windows Admin Center – Kolaylaştırılmış, Modern Uzaktan Sunucu Yönetim Aracı
Veri Tabanı Nedir? Veri Tabanı Güvenliğini Nasıl Sağlarız?
DevOps Nedir? DevOps Neden Önemlidir?
PostgreSQL’de TOAST (The Oversized-Attribute Storage Technique) Kavramı
MVCC (Multi Version Concurrency Control) nedir? PostgreSQL’in MVCC implementasyonu nasıldır?