Gantek
Dolandırıcılık Yönetim Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Fraud Management System

Dolandırıcılık Yönetim Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Fraud Management System

 1. Giriş

Fraud Management System (dolandırıcılık yönetim sistemi), işletmelerin dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek, önlemek ve bunlara yanıt vermek için kullandıkları teknolojik araçlar ve stratejiler bütünüdür. Bu sistemler, finansal kayıpları azaltmak, müşteri güvenini korumak ve işletmenin itibarını sürdürmek amacıyla tasarlanmıştır. Bankacılık, e-ticaret, telekomünikasyon ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan dolandırıcılık yönetim sistemleri, günümüzde giderek artan siber tehditler karşısında şirketler için hayati önem taşımaktadır. Bu makalede, dolandırıcılık yönetim sistemlerinin önemi, nasıl çalıştıkları ve sağladıkları avantajlar üzerinde durulacaktır.

 1. Dolandırıcılık Yönetim Sisteminin Önemi

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, dolandırıcılık yapma yöntemleri de daha sofistike hale gelmiş ve işletmeler için büyük bir risk oluşturmuştur. Dolandırıcılık, sadece finansal kayıplara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri güvenini zedeler ve işletmenin marka değerine zarar verebilir. Dolandırıcılık yönetim sistemleri, bu tehditleri proaktif bir şekilde yönetmek ve işletmelerin güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynar.

 1. Dolandırıcılık Yönetim Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Dolandırıcılık yönetim sistemleri, genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Anomalilerin Tespiti: İşlemlerdeki anormal davranışları ve desenleri tespit eder. Bu, genellikle makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak yapılır.
 • Risk Değerlendirme: Tespit edilen her işlem için bir risk skoru hesaplar ve potansiyel dolandırıcılık girişimlerini belirler.
 • Uyarı Sistemleri: Yüksek riskli işlemler belirlendiğinde, sistem otomatik olarak uyarılar gönderir ve ilgili ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlar.
 • Kural Tabanlı Filtreler: İşletmelerin önceden belirlediği kural setlerine dayanarak işlemleri filtreler ve sınıflandırır.
 • Müdahale ve İyileştirme: Dolandırıcılık girişimleri tespit edildiğinde, sistem otomatik olarak müdahale edebilir veya insan müdahalesi için yönlendirmeler yapabilir.
 1. Avantajları
 • Finansal Kayıpların Azaltılması: Dolandırıcılık girişimlerini erken aşamada tespit ederek, önemli finansal kayıpların önüne geçer.
 • Müşteri Güveninin Korunması: Müşterilerin hesaplarını ve verilerini koruyarak, müşteri güvenini ve memnuniyetini artırır.
 • Operasyonel Verimlilik: Otomatik uyarılar ve müdahaleler sayesinde, dolandırıcılıkla mücadele süreçleri daha verimli hale gelir.
 • Uyum ve İtibar Yönetimi: Yasa ve düzenlemelere uyumu sağlar ve işletmenin itibarını koruyarak, olası yasal yaptırımlardan kaçınmayı sağlar.
 1. Sonuç

Dolandırıcılık yönetim sistemleri, modern işletmeler için olmazsa olmaz bir güvenlik önlemidir. Bu sistemler, dolandırıcılık tehditlerine karşı proaktif bir savunma hattı oluşturarak, işletmelerin finansal ve operasyonel sağlığını korumalarına yardımcı olur. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerin entegrasyonuyla, dolandırıcılık yönetim sistemleri giderek daha etkili ve sofistike hale gelmekte, işletmelerin bu tehditlerle mücadelede bir adım önde olmalarını sağlamaktadır.

 

ROC-Fraud Management System

ROC (Revenue Operations Center) Fraud Management System, telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere, finansal hizmetler, e-ticaret ve diğer dijital işletmelerde gelir kaybına yol açan dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek, önlemek ve yönetmek için kullanılan, 1992 yılından beri faaliyet gösteren Hindistan merkezli Telekom yapay zeka şirketi Subex Limited firmasının, gelişmiş bir teknolojik çözümdür. Bu sistem, büyük veri analitiği, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve gerçek zamanlı işlem analizi gibi modern teknolojileri kullanarak dolandırıcılık girişimlerine karşı proaktif koruma sağlar. ROC Fraud Management System'in ana amacı, işletmelerin gelirlerini korumak, operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri güvenini sağlamak üzere dolandırıcılık risklerini minimize etmektir. Bu makalede, ROC Fraud Management System'in işleyişi, önemi ve sağladığı avantajlar detaylandırılacaktır.

ROC-Fraud Management System'in İşleyişi

ROC Fraud Management System, aşağıdaki temel işlevlere dayanarak çalışır:

 • Veri Toplama ve Entegrasyon: Çeşitli kaynaklardan gelen verileri toplar ve entegre eder. Bu veriler müşteri işlemleri, kullanıcı davranışları, ağ verileri ve diğer relevant kaynaklardan olabilir.
 • Anomalilerin Tespiti: Makine öğrenimi ve yapay zeka modellerini kullanarak normal dışı davranışları ve potansiyel dolandırıcılık işaretlerini tespit eder.
 • Risk Değerlendirme: Tespit edilen her işlem veya davranış için bir risk puanı hesaplar ve yüksek riskli olarak sınıflandırılan işlemleri belirler.
 • Uyarı ve Müdahale: Potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini saptadığında, sistem otomatik uyarılar göndererek hızlı müdahaleyi sağlar ve gerekirse işlemleri durdurur veya bloke eder.
 • Sürekli Öğrenme: Dolandırıcılık yöntemleri sürekli evrildiğinden, sistem dolandırıcılıkla mücadele stratejilerini geliştirmek için sürekli olarak yeni verilerle öğrenir ve kendini günceller.

Önemi

Dijital ekonominin büyümesiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetleri de artmış ve daha karmaşık hale gelmiştir. ROC Fraud Management System, işletmelere şu avantajları sağlar:

 • Finansal Kayıpların Önlenmesi: Dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla oluşabilecek finansal kayıpları önleyerek, işletmelerin gelirlerini korur.
 • Müşteri Güveninin Artırılması: Müşteri hesaplarına yönelik dolandırıcılık girişimlerini etkin bir şekilde engelleyerek, müşteri memnuniyetini ve güvenini artırır.
 • Uyum ve İtibarın Korunması: Düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayarak ve dolandırıcılık vakalarını azaltarak işletmenin itibarını korur.
 • Operasyonel Verimliliğin Artırılması: Otomatik tespit ve müdahale mekanizmaları sayesinde, dolandırıcılıkla mücadelede harcanan zaman ve kaynak miktarını azaltır.

Sağladığı Avantajlar

ROC Fraud Management System, yüksek hacimli ve karmaşık işlem ortamlarında, dolandırıcılık tespitinde yüksek doğruluk oranı ve düşük yanlış pozitif oranı sağlayarak işletmelere önemli avantajlar sunar. Bu sistemler, gerçek zamanlı analiz ve müdahale kapasitesiyle işletmelerin dolandırıcılıkla mücadele stratejilerini güçlendirir, gelir kaybını önler ve müşteri deneyimini iyileştirir. ROC Fraud Management System, modern işletmelerin dolandırıcılıkla mücadele toolkit'inde vazgeçilmez bir bileşendir. Teknolojik ilerlemeleri kullanarak dolandırıcılık risklerine karşı proaktif koruma sağlar, işletmelerin gelirlerini korur ve sürdürülebilir büyümeyi destekler. Bu sistemlerin entegrasyonu, işletmelerin dolandırıcılık karşısında daha dirençli hale gelmesine ve dijital dönüşüm yolculuklarında güvenli bir şekilde ilerlemesine olanak tanır.

 

KAYNAKÇA

 1. Mohapatra, Debasis (9 January 2019). "Subex launches CrunchMetrics, forays into fintech, retail and e-commerce". Business Standard. Retrieved 14 October 2020.
 1. Yash Mohan (24 August 2024). https://www.linkedin.com/pulse/future-revenue-assurance-fraud-management-telecom-yash-mohan/
 2. Christopher, Nilesh (14 November 2018). "Subex sets eyes on IoT security business, says it is on growth path". The Economic Times. Retrieved 14 October 2020
 3. Fraud Management (2024). https://www.subex.com/fraud-management/
 4. VoIP Fraud List, http://www.voipfraud.net/
 5. https://seon.io/resources/top-fraud-management-systems-how-to-pick-one/
 6. Becker, R. A., Volinsky, C., and Wilks, A. R. (2010), “Fraud Detection in Telecommunications”

Güncel Blog Yazıları

2023'te Dijital Yatırımlarımızda Öne Çıkacak Konular
Turbonomic 101
Açık Kaynak Yazılım Lisans Türleri
INSTANA 101
Podman
GitLab 101
CI/CD Nedir?
GitLab’ın AI Yeteneği ve DevSecOps Platformundaki Rolü
Redis‘te En Sık Yapılan Hatalar
Bulut Teknolojisi Nedir?
Veritas ile Veri Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
API Gateway'ler: Dijital Dönüşümde Verimliliği ve Güvenliği Artırmanın Yolu
Red Hat Ansible Lightspeed ve IBM Watsonx Code Assistant: BT Otomasyonunda Devrim
PostgreSQL’in Tarihçesi
PostgreSQL Mimarisi
Istio Service Mesh
Mikroservislerin Gelecegi
Elasticsearch Machine Learning
Gelişmiş Arama Deneyimi: Elasticsearch Relevance Engine ve Büyük Dil Modelleri ile Yapay Zeka Destekli Arama Çözümleri
Kubernetes - Cka Sınavı Genel Başlıklar
Kubernetes Mimarisi
Openshift Updates
Dell OpenManage Enterprise ile Tek Yerden Çoklu Sistem Yönetimi
Dolandırıcılık Yönetim Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Fraud Management System
Partner Settlements’ın Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Partner Settlement System
Gelir Güvence Sisteminin Önemi ve Bu Kapsamda Kullanılan ROC-Revenue Assurance System
Windows Admin Center – Kolaylaştırılmış, Modern Uzaktan Sunucu Yönetim Aracı
Veri Tabanı Nedir? Veri Tabanı Güvenliğini Nasıl Sağlarız?
DevOps Nedir? DevOps Neden Önemlidir?
PostgreSQL’de TOAST (The Oversized-Attribute Storage Technique) Kavramı
MVCC (Multi Version Concurrency Control) nedir? PostgreSQL’in MVCC implementasyonu nasıldır?