Gantek

Çerez Politikası

Gantek Çerez Bilgilendirme Metni

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş. (“Gantek” veya “Şirketimiz”) olarak https://www.gantek.com/ (Site” veya “Sitemiz”) ile siz ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Gantek Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler (cookies) Sitemiz tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize/kullanımınıza ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz/kullanımız sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.
Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

1.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

2.

Performans Çerezleri

Bu çerezler ziyaretçi/kullanıcı sayımızı trafik verileriniz üzerinden saymamıza izin verir, böylece Sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Hangi sayfaların en çok ziyaret edildiğini/kullanıldığını bilmemize ve siz ziyaretçi/kullanıcılarımızın Sitemiz içinde nasıl hareket ettiğinizi tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonimleştirilerek işlenir. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde Sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve Sitemizin performansını ölçemeyiz.

3.

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler Sitemizin çalışması için gereklidir ve devre dışı bırakılmazlar. Genellikle, siz ziyaretçilerimiz/kullanıcılarımız tarafınızdan yapılan gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerinize karşılık gelen eylemlerinize yanıt olarak ayarlanırlar. Tarayıcınızın ayarlarından söz konusu çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu tercihiniz Sitemizin bazı kısımlarının çalışmasını kısmen/tamamen engeller. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmez.Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adları (http://gantek.com/) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezlere İzin Vermek/Vermemek Sizin Elinizde
Web tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde bu ayarlar Sitemize kısmen ya da tamamen erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.
Tarayıcınızın çerezler ayarından Sitemizi engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi algılayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.


Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Sitelerin içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Yukarıda belirtilen çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.
Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Gantek İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.
İşbu Çerez Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile kvkk@gantek.com adresinden irtibata geçiniz.
İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. İşbu Çerez Bilgilendirme Metnindeki güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.