Veritabanı Çözümleri

Veritabanı Çözümleri

Gantek, veritabanı çözümleri kapsamında müşterilerine

 • Kurulum.
 • Taşıma.
 • Göç (migration).
 • Danışmanlık.
 • Yönetim.
 • Veri modelleme.
 • Lisans/subscription danışmanlığı.
 • 7/24 izleme (monitoring).
 • 7/24 yerel destek (local support).

hizmetlerini sunmaktadır.


Destek verilen veritabanı teknolojileri;

1. İlişkisel Veritabanları (RDBMS):

 • Oracle Database.
 • Oracle MySQL Database.
 • Microsoft SQL Server.
 • MariaDB.
 • Percona MySQL Server.
 • PostgreSQL.
 • EnterpriseDB (PostgreSQL).

2. No-SQL Veritabanları (DBMS):

 • Apache Cassandra.
 • Datastax Enterprise (Cassandra).
 • MongoDB.
 • Couchbase.

 

Oracle Database

 • Oracle database 10g, 11g, 12c, 18c, 19c kurulum, yönetim, bakım ve yerinde/uzak (on-site/remote) destek hizmeti.
 • Oracle Database migrasyon ve güncelleme hizmetleri.
 • Oracle RAC (Real Application Cluster) kurulum ve yönetim hizmetleri.
 • Oracle Dataguard konfigürasyonu.
 • Performance ve SQL performans ayarlama.
 • RMAN ile yedekleme stratejisinin belirlenmesi ve RTO/RPO’ya göre yedekleme konfigürasyonunun yapılması.
 • Oracle database hata analizi.
 • Oracle database sağlık kontrolü.

 

Oracle MySQL Database

 • Oracle tarafından ücretsiz olarak dağıtımı yapılan Oracle MySQL, istenirse Gantek üzerinden lisans alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • MySQL NDB Cluster - NDB storage engine’ini kullanan dağıtık ilişkisel veritabanıdır. Birden fazla veritabanı sunucusunu aktif-aktif kullanarak aynı anda tüm sunuculara read/write yapabilmenizi sağlar.
 • InnoDB cluster; InnoDB storage engine’i ile MySQL veritabanınızı yüksek erişilebilirlik (High Availability) seviyesinde kullanabilirsiniz. Aynı anda tek “node” üzerinden okuma/yazma “read/write” yapılabilir. Otomatik yük devretme “failover” özelliği ile minimum kesinti yaşamanızı sağlar.
 • MySQL master-slave konfigürasyonu ile felaket senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.

 

Microsoft SQL Server

 • Microsoft SQLServer 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017 kurulum, yönetim, bakım ve on-site/remote destek hizmeti.
 • Migrasyon ve güncelleme hizmeti.
 • Always-On kurulum ve konfigürasyonu.
 • Mirroring konfigürasyonu.
 • Log shipping konfigürasyonu.
 • Microsoft SQL Server performans ayarlama.

 

MariaDB

 • MySQL’in farklı bir kolu olan MariaDB açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir ilişkisel veritabanıdır.
 • MariaDB için Gantek üzerinden abonelik “subscription” alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • Kurulum olarak; Standalone veya Galera Cluster üzerinde konumlandırılan MariaDB Cluster konfigürasyonları seçilebilir.
 • MariaDB Cluster çözümü ile herhangi bir yönetim sunucusuna ihtiyaç duymadan tüm veritabanı node’larına okuma/yazma (read/write) işlemi yapılabilir. Bu sayede kritik veritabanlarında alınacak kesintiler minimuma indirilir.
 • Geo-distributed desteği ile farklı coğrafik bölgelerde veritabanınız aktif-aktif çalışabilir.
 • Master-slave konfigürasyonu ile felaket senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.
 • 7/24 Destek ve Monitoring hizmeti

 

Percona MySQL Server

Percona firması tarafından MySQL’in farklı bir dağıtımı olarak sunulan ‘Percona Server for MySQL’ açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir ilişkisel veritabanıdır.

 • Gantek üzerinden Percona’dan “host” bazlı abonelik alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • Percona MySQL dağıtımı kurulum olarak; standalone veya Galera Cluster üzerinde konumlandırılan Percona Xtradb Cluster konfigürasyonları seçilebilir.
 • Percona Xtradb Cluster çözümü ile herhangi bir yönetim sunucusuna ihtiyaç duymadan tüm veritabanı node’larına okuma/yazma (read/write) işlemi yapılabilir. Bu sayede kritik veritabanlarında alınacak kesintiler minimuma indirilir.
 • Geo-distributed desteği ile farklı coğrafik bölgelerde veritabanınız aktif-aktif çalışabilir.
 • Master-slave konfigürasyonu ile felaket senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.
 • Percona’nın ücretsiz izleme ve yedekleme araçları ile veritabanı yönetimi ve felaket kurtarma işlemleri kolaylaştırılır.

Apache Cassandra

 • Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir No-SQL veritabanıdır.
 • No-SQL veritabanı kategorisinde “Wide-Column Store Database” olarak geçmektedir.
 • Dağıtık bir veritabanı olan Apache Cassandra çok yüksek performanslarda okuma/yazma (read/write) yeteneğine sahiptir.
 • Geo-distributed desteği ile farklı coğrafik bölgelerde veritabanınız aktif-aktif çalışabilir.
 • Apache Cassandra konusunda Gantek; kurulum, konfigürasyon, bakım&destek ve veri modelleme hizmetleri sunmaktadır.

 

Datastax Enterprise (Cassandra)

 • Apache Cassandra’nın Datastax firması tarafından dağıtımı yapılan bir veritabanıdır.
 • Gantek üzerinden Datastax firmasından abonelik (subscription) alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • Dağıtık bir veritabanı olan Apache Cassandra çok yüksek performanslarda okuma/yazma (read/write) yeteneğine sahiptir.
 • “Node” sayısı arttırıldıkça veritabanı performansı artmaktadır.
 • Geo-distributed desteği ile farklı coğrafik bölgelerde veritabanınız aktif-aktif çalışabilir.
 • Apache Cassandra konusunda Gantek; kurulum, konfigürasyon, bakım&destek ve veri modelleme hizmetleri sunmaktadır.

 

MongoDB

 • Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir No-SQL veritabanıdır.
 • Gantek üzerinden MongoDB için abonelik (subscription) alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • No-SQL veritabanı kategorisinde döküman tabanlı veritabanı “Document Store Database” olarak geçmektedir.
 • “Standalone”, “Replica Set” veya “Sharding” kurulumları yapılabilir.
 • Replica Set: Birden fazla veritabanı sunucusu replikasyon mantığında çalışmaktadır. Aynı anda tek bir “node” okuma/yazma (read/write) yapabilirken tüm node’lardan okuma “read” yapılabilmektedir.
 • Sharding: Verinizi dağıtık olarak tutmanıza olanak sağlar ve veritabanı performansını arttırmayı hedefler.

 

PostgreSQL

 • Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir ilişkisel veritabanıdır.
 • 0 ACID desteği sağlamaktadır.
 • Gelişmiş PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL) programlama dili sağlar.
 • Master-slave konfigürasyonu ile felaket senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.Oracle to PostgreSQL migrasyonları Gantek olarak sağlayabiliyoruz.  

 

EnterpriseDB (PostgreSQL)

 • PostgreSQL database’in EnterpriseDB firması tarafından dağıtılan versiyonudur.
 • Gantek üzerinden EnterpriseDB için abonelik (subscription) alınarak gerektiğinde çağrı açılıp “bug fix” talep edilebilir.
 • 0 ACID desteği sağlamaktadır.
 • Gelişmiş PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL) programlama dili sağlar.
 • Master-slave konfigürasyonu ile felaket senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.

Veritabanı çözümlerine ek olarak Gantek “Oracle Engineered Systems” üzerinde müşterilerine kurulum, taşıma, danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunmaktadır.

 

Oracle Exadata Machine

Gantek, EMEA bölgesinde Exadata kurulum yetkinliğini alan ilk partner’dır. Exadata’nın fiziksel taşıma işlerini de Gantek başarıyla yapmaktadır. Geleneksel SPARC/intel sunuculardan Exadata’ya veri tabanı migrasyonları başarıyla yapılmaktadır.  Exadata yapısına, yeni Exadata rack kabinler eklenebilmekte, RAC yapısı yeni birimlerle genişletilebilmektedir.  Exadata’nın yedeklerinin, Oracle ZFS’e alınması otomasyonu Gantek tarafından yapılmaktadır.

 • Oracle Exadata ilk kurulumu.
 • Oracle Exadata konfigürasyonu ve yönetimi.
 • Oracle Exadata’nın yeniden imajlanması.
 • Performance & SQL performans ayarlamaları.
 • Hata analizi.
 • Fiziksel taşımalar.
 • Exadata ve ZFS’in entegrasyonu, yedekleme yapısının otomasyonu.

 

Oracle Database Appliance (ODA)

 • Oracle Database Appliance ilk kurulumu.
 • Oracle Database Appliance konfigürasyonu ve yönetimi.
 • Oracle Database Appliance yeniden imajlama.
 • Fiziksel taşımalar.
 • Performance & SQL performans ayarlamaları.
 • Hata analizi.