Veri Depolama

Veri Depolama

Gerçekleştirdiği veri depolama ve felaket kurtarma projeleriyle bu alanda ileri bir uzmanlık ve deneyim birikimini temsil eden Gantek’in storage@gantek vizyonu ile, kurumların veri depolamayla ilgili performans, erişilirlik ve yönetim ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamayı amaçlamaktadır. Gantek, dünya lideri yazılım ve donanım şirketleriyle işbirliği içinde, müşterilerine kesintisiz veri iletişimini mümkün kılan çözümler sunmaktadır.

• Merkezi Veri Depolama,
• Yazılım tabanlı veri depolama,
• Nesne tabanlı veri depolama,
• Yedekleme ve geri alma\geri dönüş,
• Felaket kurtarma,
• Belge yönetimi,
• Arşivleme.

Merkezi Veri Depolama

Günümüzde metin tabanlı veri, yerini, görsel, işitsel ve farklı türde veri öğelerinin bir arada bulunduğu, yüksek depolama kapasitesi gerektiren veriye bırakırken, veri depolama ihtiyaçları da bu değişimin doğal bir sonucu olarak hızla artmaktadır. Bu gelişme ise, verinin çok daha kolay yönetimini ve esnek olarak kullandırılmasını sağlayan mimarileri beraberinde getirmektedir.  Veri Depolama Alan Ağı (Storage Area Network / SAN) ve Ağ Bağlantılı Veri Depolama Alanı (Network Attached Storage / NAS), nesne (Object Storage) ve yazılım tabanlı (Software-Defined) veri depolama teknolojileri giderek yaygınlaşmaktadır.

 

Oracle ZFS

2009 yılında başlayan ZFS çalışmalarımız, Oracle’ın Sun Microsystems’i satın almasıyla ve Exadata’ya olan yatırımın artmasıyla daha da hızlandı. Gerek birincil verinin tutulduğu ZFS projelerinde gerekse yedekleme verisinin tutulduğu projelerde, Gantek pek çok Enterprise müşteride başarılı çalışmalara imza atmıştır. Oracle ZFS, Gantek portföyünde çok önemli bir yere sahiptir. ZFS’e özel aşağıdaki konularda müşterilemizle çalışmaktayız.

 • ZFS Appliance fiziksel kurulumunun, donanımsal testlerinin, konfigürasyonunun yapılması.
 • ZFS FW güncellemelerinin yapılması.
 • ZFS – ZFS arası replikasyon konfigürasyonunun yapılması.
 • ZFS fiziksel taşımaların yapılması.
 • ZFS’in Vmware ortamına “datastore” olarak tanıtılması.
 • ZFS’in NetBackup storage server olarak tanıtılması, disk pool’larının oluşturulması.
 • Exadata yedeklerinin ZFS’e yapılandırılması için gerekli yedekleme politikalarının otomasyonunun sağlanması.
  • Image copy format.
  • Backupset.
 • Oracle veri tabanında verinin 24 saat içindeki değişim oranına göre geleneksel katmanlı (“traditional tiered”) veya artımlı güncelleme (“incrementally updated”) yedekleme stratejisinin belirlenmesi.
 • Veri koruma stratejisinin,  RTO (“Recovery Time Objectives”), RPO (“Recovery Point Objectives”) ve VRO (“Version Retention Objectives”) hedeflerine göre belirlenmesi.
 • Oracle veri tabanı yedekleri ve geri dönüş işlemleri için optimum ZFS yapılandırılmasının sağlanması ve Exadata’ya özel performans parametrelerinin konfigürasyonu. Exadata/ZFS üzerine gereken adaptörlerin takılması, Exadata ve ZFS bağlantılarının yapılması.

 

Yazılım Tabanlı Veri Depolama

Günümüzde teknolojinin temelinde yazılım yatmaktadır. Yazılımın kattığı güçle birlikte standart donanımlar üzerinde şekillendirilebilen, basitleştirilmiş, ölçeklenebilir, performanslı veri depolama sistemleri oluşturulabilirken toplam sahip olma maliyetleri aşağıya çekilmektedir.

Yazılım Tabanlı Veri Depolama, Yazılım tabanlı veri merkezlerinin temelinde yer alan sanallaştırma teknolojileri ile gerçeklenen temel unsurlardan biridir.  Veri depolama sistemlerinin sanallaştırılması ile birlikte donanım üreticisi bağımlılığı ortadan kalkmaktadır. Ceph, GlusterFS, vSAN gibi pek çok teknolojide Gantek yetkinliğe sahiptir.

Nesne (Obje) Tabanlı Veri Depolama

Verilerin, ilişkili meta verilerin eklendiği, verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde saklanıp erişilebildiği, verilerin hatalara karşı sürekli denetlendiği ve korunduğu, bulut teknolojilerini destekleyen, yapısal olmayan verilerin saklanıp korunabileceği, arşiv ve bulut veri depolama amacıyla kullanılabilen çözümlerdir.

Yedekleme ve Geri Alma

Türkiye'de veri yedekleme alanında pazar lideri konumunda bulunan Gantek, masaüstünden veri merkezleri seviyesine kadar geniş bir yelpazede sunduğu çözümlerle, uygulama, platform ve donanımdan bağımsız, esnek alternatifler sağlamaktadır. Alanında dünya lideri firmaların kanıtlanmış çözümlerini kullanan Gantek, bu çözümleri yetkin kadrosu ve entegrasyon becerileri ile uygulamaktadır.

Yedekleme ve felaket kurtarma kavramlarını Veritas ile birlikte Türkiye ve CIS bölgesinde yaygınlaştıran GANTEK, piyasanın farklı ihtiyaçlarına göre yeni çözümleri de (NetBackup Appliance, Veeam, Commvault, Datadomain, Trilio gibi) ürün gamına başarıyla eklemiş durumdadır.

Veritas NetBackup

1998 yılından beri Veritas Enterprise ürünlere destek veren Gantek, CIS ve Türkiye’de pek çok enterprise müşteride başarılı projelere imza atmıştır. Donanım ve yazılımın ihtiyaca dönük uyumluluğu ilkesine göre tasarlanan NetBackup Appliance, Gantek’in tecrübeli uzman kadrosuyla pek çok müşteride başarıyla projelendirilmiştir.

Gantek'in dünya lideri konumundaki çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde sunduğu çözümler şunları kapsamaktadır:

- Yerel ve geniş ağ üzerinden merkezi yedekleme,
- SAN / NAS mimarileri üzerinde yedekleme,
- Sunucu bağımsız yedekleme (Server-Free Backup),
- Uygulamaların eş zamanlı olarak yedeklenmesi (Online Backup),
- Değişken bazlı ve sentetik yedekleme,
- Teyp ve disk bazlı yedekleme,
- Verilerin lokasyonlar arası replikasyonu,
- Tekilleştirme teknolojilerinin İhtiyaca dönük uyarlanması,
- Yedekleme doğrulama teknolojilerinin implementasyonu,
- Proaktif koruma ve kurtarma çözümlerinin uygulanması,
- Disk ve Teyp kütüphaneleri,
- Kademeli yedekleme (Disk Staging),
- Anlık geri yükleme/geri dönüş (Instant Recovery from Snapshots),
- Sistem kurtarımı,
- Masaüstü ve mobil cihazların yedeklenmesi ve senkronizasyonu.

Veritas Volume Replicator

Veri, bloklar halinde yazılma sırası da korunarak karşı tarafa iletilmektedir.

Veritabanı için bile tutarlı replikasyonlar yapılabilmekte, Veritas Volume Manager özellikleri de kullanılarak snapshot’lar oluşturulabilmekte, istenirse, yedekleme işlemi, üretim ortamında yük oluşturmadan karşı tarafta yapılabilmektedir.

Felaket Kurtarma

Kurumların, üzerinden hizmet verdikleri kritik sistemlerin güvenilirliğini, servis seviyesini ve ayakta kalma süresini mümkün olduğunca yüksek tutma ve olası felaketlere karşı önlem alma zorunluluğu bulunmaktadır. Zarara yol açabilecek tüm etkilere karşı önlem alınmasını hedefleyen İş Sürekliliği Yönetimi'nin bir parçası olan Felaket Kurtarımı, iş birimlerini ve iş akışını destekleyen bilgi işlem kaynaklarında meydana gelebilecek kayıpların engellenmesini hedeflemektedir.

Gantek, bu çerçevede müşterilerine, Geri Dönüş Noktası (RPO) ve Geri Dönüş Süresi (RTO) hedefleri doğrultusunda, farklı seviyelerde felaket kurtarımına yönelik şu çözümleri sunmaktadır:

- Kartuş kasa yönetimi (Vault Management),
- Mantıksal disk aynalama (Volume Mirroring),
- Sunucu bazlı asenkron ve senkron replikasyon,
- Disk sistemi bazlı senkron ve periyodik replikasyon,
- Yerel kümeleme çözümleri,
- Geniş ağda kümeleme ve global kümeleme,
- Felaket kurtarma planlaması,
- İş sürekliliği planlaması,

- İş servisi akışının otomotize edilmesi.

Felaket kurtarımıyla ilgili işlemlerin otomatikleştirilmesi sonucu replikasyon çok daha güvenli ve sistematik yapılabilmektedir. Gantek tarafından sağlanan çözüm ayrıca kurtarım noktası hedefini minimuma indirerek veri kaybını, kurtarım süresi hedefini en alt düzeye indirmekte ve kesinti süresini azaltmaktadır.

Öte yandan, senkron ve asenkron replikasyon yöntemleriyle kurumun farklı ekosistemlerindeki ihtiyaclar karşılamakta, Unix ve Windows sistemler için aynı kullanıcı arabirimiyle tek noktadan yönetim kolaylığı sağlanabilmektedir.

Veritas Cluster (Infoscale Ürün Ailesi)

Gantek, Veritas Cluster çözümüyle, heterojen ortamlarda, firmaların ihtiyaç duyduğu yedekleme yapısını oluşturabilmekte, tüm konfigürasyonun tek bir dosyada tutulduğu kolay yönetilebilir mimarisiyle, firmaların süreçlerini zorlanmadan yönetmelerine imkan sağlamaktadır.

Veritas Resilliency Platform (VRP)

Servis sürekliliği sağlamak için bütüncül bir bakış açısı sağlar. Bu platform, veri kurtarma (recovery) yeteneği ile, farklı fiziksel lokasyonlarda bulunan veri merkezleri için felaket kurtarma çözümü sağlar. Yönetim konsolu, tek bir klikle  geri dönüş (recovery) operasyonlarının simülasyonunu yapmanıza olanak sağlayarak süreçlerinizi kolaylaştırır. konsol panosu “console dashboard” sayesinde, uygulamalar, sanal makineler ve çok katmanlı iş servislerinin sağlık durumunu tek bir ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

Belge Yönetimi

Bir kurumda bulunan veri hızla büyürken, tüm veriyi etkin biçimde değerlendirmeye devam edebilmek, işletim ve toplam sahip olma maliyetlerini artırmakta, bu süreçte verinin önemine göre sınıflandırılarak saklanması önem kazanmaktadır.

Gantek, belge ve uygulamalara ait verilerin hayat döngülerini yönetmeye olanak tanıyan çözümler sunmakta, saklanan verinin kanuni olarak değişmezliği amacıyla tercih edilen WORM (write-once read-many) özelliklerini ise disk, optik veya manyetik bazlı olarak sağlamaktadır.

Arşivleme

Gantek tarafından sunulan arşivleme çözümleri, müşterinin arşivlenen verilerden tam olarak yararlanmasını ve aktif kullanım açısından gerekli olmaktan çıkan verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  Gantek’in yapılandırdığı Veritas Enterprise Vault ve Oracle Hierarchical Storage Manager & QFS,  Versity enterprise müşterilerde başarı ile kullanılan etkin arşivleme çözümleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Gantek, Oracle Hierarchical Storage Manager & QFS’in Linux ortamlarda çalışmasına imkan sağlayan Versity firmasıyla arşivleme çözümleri için partner’lık imzalamış durumdadır.

Arşivleme çözümleriyle;

- Arşivlenen içerik esnek bir şekilde saklanır.
- Sıkıştırma ve tek örnekli saklama ile depolama ihtiyacı azaltılır.
- Hızlı ve hedefli erişim için içerik dizinlenir.
- Arşivlenen tüm içeriğin HTML kopyası oluşturularak, gelecekteki erişilebilirlik, uygulamadan bağımsız olarak güvence altına alınır.

Hiyerarşik veri depolama yönetimi/çözümü

Etkin saklama ve kesintisiz bilgi alma amaçlı arşivleme çözümüyle, içerik çevrimiçi depolarda otomatik ve hedefli biçimde arşivlenerek yönetilir. Sunulan çözümün içerdiği güçlü arama ve keşif özellikleri, şirket idaresi, risk yönetimi ve yasal korumaya yönelik özel müşteri uygulamalarıyla tamamlanır.

Gantek'in sunduğu arşivleme çözümü, şu özelliklerle rakip ürünlere karşı öne çıkmaktadır:

- Uygulama depolama yönetimi,
- Uygunluk koruma ve keşif,
- Operasyonel mükemmellik,
- Bilgiden yararlanma,
- Sürüm yükseltme, geçiş, iyileştirme ve pekiştirme alanlarında üstünlük.