Telekomünikasyon OSS / BSS

Telekomünikasyon OSS / BSS

İletişim sektöründeki gelişmeler, müşteri talepleri, "ses dışı" servislerin yoğun olarak talep edilmesi ve sunulması, "operatorler" arası rekabet, farklı tedarikçilere ait ürün ve hizmetlerin kullanılması, zaman içinde müşteri ilişkileri, trafik yönetimi, envanter yönetimi, planlama, faturalama başta olmak üzere bir dizi alanda ciddi gereksinimlere ve mevcut sistemlerin dinamik olarak yönetilmesine, belirli aşamalarda sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş ve etkin Operasyon Destek Sistemleri (OSS) ile "İş Destek Sistemleri" ve çözümlerinin (BSS)  önemini artırmıştır.

Bir yandan müşteri memnuniyetini artırması gerekirken bir yandan gelirlerini artırmayı amaçlayan ve operatörlerin rekabet gücünü artıracak çözümler ve iş ortaklıkları için Gantek tarafından çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde etkin entegrasyon çözümleri ve bakım-destek hizmetleri sunulmaktadır.