Telekomünikasyon Gelir Yönetimi

Telekomünikasyon Gelir Yönetimi

Gelir yönetimi çözümleri, serbest piyasa koşullarında rekabetin hız kazandığı bir evrede, operatörlerin önemli ölçüde düşen kar marjlarından kaynaklanan sorunlara cevap verebilmesi açısından yaşamsal hale gelmiştir.

Gantek tarafından sunulan gelir yönetimi çözümleri, bir yandan hizmet kalitesinin yükseltilmesine, diğer yandan operasyonel verimliliğin geliştirilmesi sayesinde servis maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamakta, bu da fiyatlarda iyileşmeyle birlikte operatörlerin, kar marjları üzerindeki baskıyı geriletmesine olanak tanımaktadır.

Gelir Güvencesi
Mobil / PSTN ve MVNO (Sanal Mobil Şebeke Hizmeti ) operatörleri için oluşan gelir güvencesi tehditlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çözüm grubudur. Service tamamlama, perakende faturalama, arabağlantı / toptan satış faturalama, içerik anlaşmaları gibi alanlardaki olası gelir kaybını güvence altına alır. Operatörlere entegrasyon süresi ve kolaylığı açısından çok büyük avantaj sağlar. Operatörlere oluşabilecek iş senaryolarını çok kolay ve hızlı bir şekilde sistem üzerinden kendilerinin yapabilmelerine olanak sağlar. Çözüm sadece operatörlere gelir kaybını göstermekle kalmaz, oluşan ve tespit edilmiş olan kaybın geri kazanılması için çözüm sunar.

     •   Bütün gelir yönetimi sistemine tek bir ortamdan hakim olabilmeyi sağlar.
     •   Verimliliği arttır ve bilgi birikimi yönetimini basitleştirir.
     •   Karar verme süresini azaltır.
     •   Düşük maliyetlidir.

Sahtekârlık Önleme Yönetimi
Operatörlerde önceden tespit edilmiş sahtekarlık vakalarını kontrol etmek, yeni sahtekarlık yöntemlerini değerlendirerek operatörün önlem almasını sağlamak, operatör içsüreçlerindeki sahtekarlık riskini minimize ederek baştan sona ihtiyaç duyulan bütün sahtekarlık sorunlarına karşı sunulan çözümdür. Gantek bünyesinde mevcut bilgi birikimi sayesinde sahtekarlık önlemek için kullanılan iş kuralları, sisteme hızlı ve basit bir şekilde entegre edilebilir.

     •   Geleceğe yönelik sahtekarlık önleme tekniği
     •   Alışılagelmiş saldırılara karşı koruma
     •   Ön ödemeli ( Prepaid ) servisler için tam koruma

Taraflar Arası Yönetim (Arabağlantı Faturalandırma)
Operatörlere, işletim ve yönetime ilişkin tüm veri ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir modüler platformda müşterilerini faturalandırma ve iş ortaklarıyla anlaşma olanağı sağlar.

Operatörlerin, fiyatları, ağı paylaştıkları kuruluşlarla birlikte daha hızlı ve uygun bir biçimde belirlemesini sağlar.

Operatörlere daha hızlı ve basit bir şekilde ücret değişikliklerini sistem üzerinden otomatize şekilde yapmalarını sağlar.

     •   Değişen market ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme
     •   Kompleks Gelir Paylaşımı ayarlamalarının entegre edilebilmesi
     •   İlerisi için IP ve İçerik Modellerini destekler
     •   Tek bir sistemden faturalama ve ayarlamaların yapılabilmesi
     •   Karlı IP tabanlı servisler

Yön (Route) Optimizasyonu
Operatörlere, diğer operatörlerce sağlanan ağ maliyeti bilgilerini, mevcut operatör tarifelerinin etkisi ve gelecekteki tarifelere ilişkin tahminler ışığında yönetme olanağı sunar.

Taraflar Arası Yönetim

Operatörlere müşterilerini faturalandırmaları ve iş ortaklarıyla tüm operasyonel ve yönetim bilgi ihtiyaçları için tek bir modüler platformda anlaşma yapma imkanı sağlar.

Kredi Yönetimi
Operatörlere, abonelerden kaynaklanabilecek her türlü riskin sürekli olarak değerlendirilmesi ve azaltılması olanağı sağlar.

Veri Bütünlüğü Yönetimi
Ağda otomatik keşif teknolojisiyle servisteki unsurları bulup doğru biçimde kaydeder ve aksayan milyonlarca dolarlık varlığı tespit eder.