Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Ürün ve hizmetlerin giderek çeşitlendiği, bilinçli tüketime paralel olarak ürün/hizmet kalitesinin yükseldiği pazarlarda faaliyet gösteren şirketler açısından, sert rekabet koşullarına uyum sağlamak ancak kurumsal yönetim anlayışı ve uygulamalarıyla mümkündür.

Şirketler için kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi, finansal performans kadar önem kazanmış durumdadır.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Gantek Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

ISO ve TSE Hizmet Kalite Belgesi
Temel yönetim ilkelerini, kuruluşunu izleyen yıllarda belirleyen ve kurumsal yönetim alanında ilk adımları 2001 yılında atan Gantek, ISO Hizmet Kalite Belgesi,  TSE, SSHYB, Müşteri Memnuniyet Yönetim sistemi belgelerine sahiptir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na en hazırlıklı şirketlerden biri
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve PriceWaterhouseCoopers işbirliği ile gerçekleştirilen "check-up"da elde ettiği sonuçlarla Gantek’in, 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki kurumsal yönetim ilkeleri açısından en hazırlıklı halka açık olmayan şirketlerden biri olduğu belgelenmiştir.

Yıllık bağımsız denetimler
Gantek’te her yıl bağımsız finansal denetim gerçekleştirilmektedir. 2000-2006 yılları arasında denetimler Ernst & Young tarafından, 2006-2009 yılları arasında ise PriceWaterhouseCoopers tarafından yapılmıştır.