KARİYER

KARİYER

Gantek’te herşeyin merkezinde "insan" var!

Zihinsel sermaye ve mesleki bilgi birikiminin bilişim sektöründeki en kritik rekabet unsuru olduğu anlayışıyla, Gantek'te çalışanlara üst düzeyde eğitim ve gelişim imkanları sağlanması hedeflenmektedir. Bu anlayış doğrultusunda çalışanların performansı düzenli ve sistemli bir şekilde izlenerek performansın geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan olanaklar sağlanmakta, terfi, atama ve iş zenginleştirme süreçleriyle çalışanlar açısından iş tatminini üst düzeyde tutacak koşullar oluşturulmaktadır.

Temel Değerlerimiz

- Müşteri, çalışan ve çözüm ortağı memnuniyetine adanmışlık,
- Sürdürülebilirlik,
- Sorumluluk,
- Dürüstlük ve şeffaflık,
- Teknik mükemmellik,
- Güvenilirlik,
- Uzun vadeli değer yaratma,
- Kalite,
- Etik ilkelere bağlılık.