Kamu Güvenlik Çözümleri

Kamu Güvenlik Çözümleri

Gantek bu alanda işbirliği yaptığı çözüm ortaklarıyla, iş analitiği yazılım ve hizmetlerini istihbarat yönetimi, veri entegrasyonu, inceleme ve arama teknolojileriyle birleştiren uygulamalarla, kurumların güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Gantek tarafından sunulan çözümler, kurumların;

-Güvenlik tehditlerine otomatikleştirilmiş, güvenli ve ölçeklenebilir bir ortamda cevap vermesini
- İhtiyaçlarını önceliklendirmesini
- Kaynaklarını verimli kullanmasını
sağlamaktadır.

İstihbarat, ses kaydından fotoğrafa, biyometrikten metine farklı biçimlerde ve farklı kaynaklardan gelebilir. Güvenlik çözümleri, istihbarat toplama, sıralandırma, gruplandırma, önceliklendirme ve karar alma süreçlerinin, etkili bir işbirliği ortamında yönetilmesini sağlar.

Gantek tarafından bu alanda sunulan çözümlerin temelinde şu ilkeler bulunmaktadır:

- Tüm bilgiler potansiyel olarak yararlıdır
- Bilgi gerçek zamanlı olarak erişilebilir olmalıdır
- Bilgi güvenli ortamlarda saklanmalıdır
- Bilgi, aranabilir, analiz edilebilir, görüntülendirilebilir ve paylaşılabilir olmalıdır.


Ulusal Güvenlik
Tüm ulusal güvenlik kurumları, istihbarat karşılaştırma, istihbarat yönetimi, istihbarat kullanımı ve istihbarat aktarımı açısından mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Ulusal güvenlik için güvenilir, hassas istihbarat temin edilmesi, istihbarat döngüsünün etkin ve sürekli bir biçimde yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Gantek tarafından çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde sunulan çözümler, bu konuda düşük riskli, yüksek geri dönüşlü yazılım kullanarak bütünsel bir yaklaşım sağlamaktadır.


Güvenlik Kuvveti Çözümleri
Gantek tarafından sunulan güvenlik kuvveti çözümleri, kurumların ulusal güvenliği, etkin karar almaya olanak tanıyan teknolojilerle güçlendirmesini sağlamaktadır. Olay bazlı karar almayı olanaklı kılan bu çözümler sayesinde öncelikler doğru olarak belirlenebilmekte, en uygun kaynaklar tahsis edilebilmekte, elde bulunan olanaklar en etkin biçimde kullanılabilmektedir.

Füzyon Merkezi
Füzyon Merkezi, terörizme ve suç faaliyetlerine karşı mücadele veren farklı kurumlar arasında bilgi paylaşımını olanaklı kılan bir terörizm önleme ve müdahale merkezidir. Gantek tarafından sunulan çözüm, kurumların stratejik, taktik ve inceleme ürünü bilgiler üreterek suç faaliyetlerini önlemesine yardımcı olmaktadır.


Sınır Yönetimi

Gantek tarafından sunulan çözüm, sınırlardan içeri giren ve dışarı çıkanlar hakkında ilgili kurumlara güvenilir bilgi akışı sağlamaktadır.