İş Sürekliliği Yönetimi

İş Sürekliliği Yönetimi

Pek çok kurum açısından, müşterilerinin veya hissedarların beklentileri ya da yasal gerekliliklerden dolayı, operasyonların kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak önlemleri alabilme yetkinliğinin büyük önem taşıdığını biliyoruz.

“Kaza” risklerinin arttığı veya arıza süresi maliyetinin yükseldiği durumlarda kurumların etkin bir iş sürekliliği yönetimine sahip olması daha da kritikleşmektedir.

Sadece “kenarda bir plan”ın bulunması, kurumlar için yeterli olmayabilir. Bugün kurumlar, güvenebilecekleri, iş süreçlerine entegrasyonu tam olarak sağlanmış, aynı zamanda da iş süreçlerinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre çevrimiçi değiştirilebilir planlara ihtiyaç duymaktadır.

Gantek tarafından çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde sunulan, operasyonlarda kesinti meydana gelmesi ihtimalini ortadan kaldıran iş sürekliliği yönetimi ve planlaması (BCMP) çözümleri

- Arıza süresi riskini minimize eder
- Çalışanların güvenliğini sağlar
- Müşteriye hizmet vermeye devam edilmesine olanak tanır
- Sektördeki yasal düzenlemelere ve denetime uyum sağlar
- Markayı ve kurumsal itibarı korur

İş sürekliliği yönetimi çözümleri, felaket kurtarımı, iş etki analizi, olay yönetimi, acil durum bildirimi gibi bir dizi alana yönelik ortak bir platform sağlamaktadır.

Felaket kurtarımı planlama sistemi
Gantek ve çözüm ortaklarınca sunulan felaket kurtarımı planlama sistemi, kurumlara esnek plan tasarımı, veri toplama, veri alma ve gönderme, özelleştirme, raporlama gibi temel fonksiyonlar ve felaket şartlarında etkin iş sürekliliği yönetimi sağlar.


İş etki analizi

Bir kurumun zayıf yönleri ve hassas noktalarının açık biçimde görülmesine olanak tanır; denetim açısından, iş sürekliliği ve felaket kurtarımı planları geliştirilmeden önce doğru soruların sorulmuş olduğuna ilişkin belgeleri sağlar.


Olay yönetimi
Bir kaza ya da felaket nedeniyle çalışma ortamında güvenlik risklerinin ortaya çıkması ve iş süreçlerinin kesintiye uğraması halinde, çalışanların güvenliği ve  kritik süreçlerdeki durum gibi en acil konular başta olmak üzere hayati  değerlendirmelerin, harita, yayılım modelleri, kat planları ve fotoğrafların da kullanılabildiği ekranlar üzerinden çevrimiçi yapılmasını, gelişmelerin izlenmesini ve iş süreçlerinin yeniden tesisi için gerekli adımların atılmasını sağlar.


Test yönetimi
Güçlü yazılımlarla, iş sürekliliği / felaket kurtarımı planlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve sorun giderme süreçlerinin otomatikleştirilmesini sağlar.


Acil durum bildirimi

Bir kriz durumunda personel ile hızla temas kurulmasını, kritik mesajların iletilmesini ve verilecek kararlar açısından önem taşıyan verilerin karşıdan alınmasını sağlar.


Risk değerlendirmesi
Bir kurumdaki en zayıf noktaların belirlenmesini sağlar ve teknik, insani, doğal ve konumdan kaynaklanan risklerin analizi temelinde kuruma özel stratejilerin oluşturulmasına olanak tanır.


Satıcı değerlendirmesi

İş süreçlerinin kesintiye uğraması durumunda satıcıdan gelecek yardıma gözü kapalı güvenmenin yeterli olmadığından hareketle, servis sağlayıcılar veya tedarikçilerin iş sürekliliği gereksinimleriyle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesini, satıcı hakkındaki bilgilerin düzenli biçimde güncellenmesini sağlar.


Çalışan değerlendirmesi

Kritik konumda bulunan çalışanların belirlenmesini, bu çalışanların iş süreçlerinde meydana gelebilecek aksamalara cevap verme yetkinliğinin değerlendirilmesini, çalışanların bilgilerini çevrimiçi güncellemesini, iş sürekliliği açısından bağımlılıkların tanımlanmasını sağlar.