Gantek’de Çalışmak

Gantek’de Çalışmak

Kariyer ve Yetkinlik Yönetimi

Gantek'te terfi ve atama kararları aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda İcra Kurulu kararı ile alınmaktadır,

- Performans değerlendirmesi
- İlgili pozisyon açısından yetkinlik değerlendirilmesi
sonucunda İcra Kurulu kararı ile alınmaktadır.

Çalışan Gelişim Planı Formları doğrultusunda, birim yöneticisi ve İK yöneticisinin görüşmeleri sonucu, her çalışanın kariyer yol haritası yıllık bazda oluşturulur.

Gantek’te bölümler (departmanlar) arası rotasyon ve yurt dışı ofislerde çalışma imkanı mevcuttur. Açık pozisyonlar şirket içinde duyurulur ve istekli olan Gantek çalışanı öncelikli olarak değerlendirilir.


Seçme ve Yerleştirme

Gantek'te işe alımlar, alım yapılacak pozisyonları içeren yıllık işgücü planlaması doğrultusunda yapılmaktadır. Gelen başvurularda, öncelikle iletilen özgeçmişin açık pozisyonlara uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir.

İşe alım süreci, İK yöneticisinin yanı sıra ilgili bölüm yöneticileriyle mülakat, kişilik envanterinin değerlendirilmesi ve bazı pozisyonlar için teknik bilgiyi ölçen testlerden oluşmaktadır.

Başvurular faaliyet gösterdiğimiz ülkeler için Linkedin ve job@gantek.com mail adresi üzerinden CV gönderme yoluyla veya referans aracılığıyla, Türkiye’de ise bu iletişim kanallarına ek olarak Kariyer.net web sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

Ayrıca Gantek çalışanlarının referansları ile yönlendirilen adaylar da seçme yerleştirme sürecine dahil edilmektedir. Sunduğu adayı işe yerleştirilen Gantek çalışanına çeşitli hediyeler verilmektedir.


Performans Geliştirme ve Değerlendirme

Gantek'in Performans Geliştirme ve Değerlendirme Sistemi aşağıdaki hedeflerin gerçekleşmesini amaçlamaktadır:

- Çalışan performansının standart ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi
- Kurum hedefleriyle kişisel hedeflerin örtüşmesi ve gerçekleşmesi
- Çalışanlara geribildirim verilmesi
- Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Ücret ve ödül sistemlerinin düzenlenmesi
- Kariyer planlarının yapılması
- İşe alım sürecindeki etkinliğin ölçülmesi
- İş sürecinde yapılan hataların belirlenmesi

Performans değerlendirmesi, hedefler, iş çerçevesine ilişkin kriterler ve yetkinlikler üzerinden yapılmaktadır. Yılda iki defa yapılan performans değerlendirmesi kapsamında temmuz ayında ara değerlendirme yapılmakta, ilgili birim yöneticisi ve çalışanın yüz yüze yaptığı bu görüşmede çalışana sözlü olarak geri bildirim verilmekte ve geride bırakılan 6 ay açısından hedef ve kriterler karşılıklı gözden geçirilmektedir.

Performans puanları ocak ayında yapılan ana değerlendirme sonucunda verilmektedir. Çalışan ve ilgili birimin yöneticisi, bir önceki yıl içerisinde çalışanın gösterdiği performansı karşılıklı olarak değerlendirmekte, yüksek performans gösteren çalışanlar, terfi, atama, prim, eğitim gibi olanaklarla ödüllendirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim

Gantek'te çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları aşağıda belirtilen veriler dikkate alınarak belirlenmektedir:

- Her pozisyon için gereken teknik bilgi ve beceri
- Her pozisyon için gereken yetkinlikler
- Performans değerlendirmesi

Yukarıdaki faktörlere göre oluşturulan bilgiler, gerek teknik ve mesleki gelişime yönelik eğitimlerin, gerekse kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlamasını biçimlendirmektedir.

Mesleki gelişime yönelik eğitimler, eğitim alacak kişinin ve/veya grubun ihtiyaçlarına göre ve sektörün yapısı göz önünde bulundurularak kuruma/kişiye özel tasarlanmaktadır.

Kişisel gelişime yönelik eğitimler, çalışanların işlerinde daha yüksek başarı sağlamaları için sergilemeleri gereken davranışların gelişimine yönelik planlanmaktadır.

Her yılın başında İK yöneticisi ve birim yöneticileri arasında ayrı ayrı yapılan görüşmeler sonucu, her birimin calışanları için eğitim planları oluşturulur. Bu çalışmada, Performans Değerlendirme formlarının 'değerlendiren' ve 'çalışan yorumu' kısımları da göz önünde bulundurulur.

Ücret Yönetimi

Gantek'te ücret aralığı, her pozisyon için iş değerlendirmesi yapılarak ve piyasa ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Farklı iş grupları için rasyonel ve adil prim sistemi uygulanmaktadır. Primler, çalışılan pozisyona göre, dönemsel ya da yıllık olarak ödenmektedir.


Sosyal İmkanlar

Sosyal olanaklar kapsamında çalışanlara, yemek kartı, personel ulaşım servisi ve hem yatarak hem de ayakta tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası imkanları sunulmaktadır.

İK bölümü (departmanı) tarafından kurulmuş olan “Gantek Club” aracılığıyla yıl içerisinde düzenli aralıklarla tüm çalışanlarımızın katılımına açık “Kişisel Gelişim Seminerleri” düzenlenmekte, bunun yanında sinema, bowling, konser vb. etkinlikler organize edilmektedir.