Büyük Veri , IOT/Analitik Çözümler

Büyük Veri , IOT/Analitik Çözümler

“Büyük Veri”, herhangi bir nedenden ötürü geleneksel sistemleriniz tarafından uygun bir şekilde yönetilemediği verileri ifade eder. Büyük Veri, kuruluşların müşterileri ve işleri hakkında daha önce hiç soramadıkları soruları sorabilecekleri büyük veri miktarlarını ve veri çeşitliliğini temsil eder. Birçok kuruluş daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için çeşitli veri kaynaklarından analizler yaparak , daha fazla değer elde edebilecekleri daha sadık bir müşteri kitlesi kazanmaktadır.  Cloudera, Hadoop ile ilgili yazılım ve hizmetlerin sağlayıcılarıdır ve kurumsal gereksinimleri olan çok fazla  müşteriye güvenilir platform sunmaktadır. Pentaho, modern bir veri entegrasyonu, düzenleme ve iş analitiği platformudur. Gerçek zamanlı görsel veri analizi ve tahmine dayalı modelleme sağlamak amacıyla, daha iyi iş sonuçları elde etmek, verilerinizden maksimum değeri elde etmek, işinize ve BT kullanıcılarınıza en iyi verileri sunmak, erişmek, hazırlamak, karıştırmak ve analiz etmek için bu kapsamlı yazılım minimal BT desteği ile kullanılabilir.  “Büyük Veri”, kullanılan cihazların artmasıyla ve bu cihazların ürettiği verilerin işlenmesi ihtiyacı ile kendine daha fazla yer edinmiştir.  Veri formatının farklı olması ve farklı kaynaklardan gelmesi sebebiyle geleneksel sistemlerle işlenemeyen bir yapıdadır. Büyük verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve veriden doğru iş sonuçlarının, öngörülerin ortaya çıkarılması için büyük veri teknolojileri kullanılmaktadır. Firmalar büyük veri analizleriyle müşterilerine daha iyi hizmet ve çözüm sağlayabilmektedir.

Cloudera, Apache Hadoop yazılımları büyük verinin saklanması ve işlenmesi  için maliyet ve performans olarak avantaj sağlamaktadır. Veri formatının farklılaşmasıyla beraber NoSQL çözümleri de spesifik veri tiplerine göre farklı amaçlara hizmet etmektedir.

Pentaho Business Analytic platformu büyük veri teknolojilerinin entegrasyonunu, veri manipülasyonunu, makine öğrenmesi algortimalarının orkestrasyonunu ve verinin görselleştirilmesini sağlar. Bu sayede tek bir platform ile geleneksel ve büyük veri dünyası “in-memory” ve “real-time” olarak harmanlanabilir, makine öğrenmesi algoritmaları çalıştırılabilir ve veriden doğru iş çıktıları/öngörüler ortaya çıkarmak için analizler yapılabilir.

Gantek, “Oracle Big Data Appliance” çözümüyle de müşterilerine, merkezi Hadoop/HDFS yapısı sunabilmektedir.