Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Gantek Teknoloji olarak kurulduğumuz günden bu yana hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri dünyasında öncü rol üstlenebilmek ve bu alandaki yetkinliğimizi iş dünyasının ihtiyaçlarıyla bütünleştirebilmek için her zaman daha yaratıcı ve daha girişimci olmayı hedefledik.

Birçok sektör için kısa sayılabilecek, ama bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe birkaç devrimi içine sığdıran bir süreçte Gantek, bugüne kadar attığı adımlarla hem kendi kurumsal varlığını güçlendirdi, hem de paydaşlarının güçlenmesine katkı sağladı.

İnternet teknolojilerinde 90’ların ikinci yarısında yaşanan devrimin mobil iletişim devrimiyle yepyeni boyutlar kazandığı son 20 yıllık süreçte, artık ekonomik faaliyetlerin temelini bilgi ve iletişim teknolojileri oluşturuyor.

Bu süreçte, dinamik ve rekabetçi Türkiye pazarındaki deneyimleri ve merkezinin İstanbul’da olmasının sağladığı coğrafî avantajlarla Gantek, kurumsal varlığını 10 ülkede tesis etmiş, Türkiye sınırları dışında da faaliyet göstererek küresel bir şirket konumuna ulaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe küresel bir firma olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürürken, başarıyla tamamladığımız her projenin bu hedefe katkı sağladığını biliyoruz.

Gantek’in ulusal bir oyuncu olmaktan bölgesel oyunculuğa geçişinde, değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmamız rol oynadı. Bu değerlerin, bir bütün olarak, sürdürülebilir büyümenin anahtarını bize sunduğu inancındayız.

İş süreçlerimizi biçimlendiren bu anahtarı şöyle tanımlamak mümkün: Çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle ilişkilerimizi uzun vadeli düşünürken, çözümlerimizi anlık ihtiyaçların hayatî olabileceği bilinciyle geliştiriyoruz.

Yolun başında el sıkıştığımız iş ortaklarımızla yıllar sonra da birlikte yürümeye devam etmek bize mutluluk veriyor. Geleceği mümkün olabildiğince uzakta görmekle anın gerekleri arasında kurduğumuz dengeyi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarımızın temeli yapmaya devam edeceğiz.


Ahmet Şefik Öngün
Yönetim Kurulu Başkanı