Türkçe | English | Pусский | Kазах | ქართული
Biznes-həllər

Korporativ biznes-həllər təklif edərək Gantek şirkəti öz fəaliyyətində iki əsas meyarı nəzərdən keçirir: Bu həllər
- şirkətin və onun öz əsas müəssisələrində əldə edəcəyi dəyərlərin effektivliyini yüksəldəcək effektiv məhsullar və ya həllər daxil etməlidir;
- İKT-ın biznes-proseslərə inteqrasiyasında novator rolunu təşkil edən, innovasion olan və sahə standartlarını formalaşdıran məhsulları daxil etməlidir.
Biznes-proseslərin effektivliyini artıran mövcud İKT əlavələrində fokuslanaraq, Gantek şirkəti yeni əlavələrin bu proseslərə töhfəsini qiymətləndirərək və bu sahələrdə inteqrasiyanı irəli çəkərək və dəstəkləyərək strateji sahələrə  keçir.
Gantek şirkətinin korporativ biznes-həlləri İKT-ın biznes-proseslərə qlobal miqyasda geniş inteqrasiya etdiyi  sahələri daxil edir. Bu sahələrə telekommunikasiya şəbəkələrindən olan gəlirlərin idarə edilməsi, biznes-proseslərin fasiləsizliyinin idarə edilməsi, eləcə də biznes-analitika və verilənlərin intellektual emalı kimi inteqrasiyanın yeni sahələri aiddir.